Od 1.10.2016 nese tzv. „Kojeňák“, Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p.o., Valašské Meziříčí, oficiálně nový název Centrum Áčko.

I po změně názvu a změně části poskytovaných služeb pro nás zůstává podstata práce stejná, a to podpora dětí a celé jejich rodiny.

Aktuálně provozujeme Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro děti (dále ZDVOP) ve věku od 0 – 18 let.

V průběhu následujících dvou let budou v našem centru postupně vznikat nové služby pro rodiny s dětmi s podezření, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra.

Centrum Áčko je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.