Služby

V současnosti Vám poskytujeme následující služby:

  • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále ZDVOP) provozované podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Hostinská činnost pro účely klientů ZDVOP podle § 71 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání

V budoucnu chystáme služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra:

  • Sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Odborné sociální poradenství
  • Odlehčovací služby
  • Osobní asistece
  • Další služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra