Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří děti ve věku od 0-18 let, které se ocitly bez jakékoliv péče, děti týrané nebo zneužívané, je-li jejich život nebo vývoj vážně ohrožen nebo jsou-li závažným způsobem ohroženy jejich základní práva.