Poslání

Posláním zařízení je poskytnutí zázemí a odborné pomoci

  • zanedbávaným,
  • zneužívaným,
  • opuštěným
  • a jinak sociálně ohroženým dětem,

které nemůžou zůstat ve své rodině, po dobu nezbytně nutnou.

Posláním je dále poskytování odborné pomoci rodinám těchto dětí, s ohledem na nejlepší zájem dítěte.